Mesto Trnava

VZN č. 320, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 268 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania.

Číslo VZN: 320
Dátum zverejnenia: 17.12.2008
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2009 do 31.12.2015 23:59
 

Popis:
novelizuje VZN 268

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová