Mesto Trnava

VZN č. 324 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Trnava

Číslo VZN: 324
Dátum zverejnenia: 6.5.2009
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2009
 

Popis:
ruší VZN 192, VZN 204, VZN 226, VZN 247, VZN 279, VZN 299

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová