Mesto Trnava

VZN č. 326, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 120,, ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov na mestských informačných stojanoch v meste Trnava počas volebnej kampane

Číslo VZN: 326
Dátum zverejnenia: 20.5.2009
 
Stav: platné
Platnosť: od 20.5.2009
 

Popis:
novelizuje VZN 120

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová