Mesto Trnava

VZN č. 330, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 207 o podmienkach poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250

Číslo VZN: 330
Dátum zverejnenia: 1.7.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.7.2009 do 31.12.2019
 

Popis:
novelizuje VZN 207

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?