Mesto Trnava

VZN č. 334, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

Číslo VZN: 334
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 16.7.2009
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová