Mesto Trnava

VZN č. 335, ktorým sa vydáva úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 246 o podmienkach predaja výrokov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava a, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 269, VZN č. 301 a VZN č. 329

Číslo VZN: 335
Dátum zverejnenia: 21.8.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 30.6.2009 do 31.12.2019
 

Popis:
úplné znenie VZN 246

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová