Mesto Trnava

VZN č. 337, ktorým sa vydáva úplne znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 208 o podmienkach predaja výrokov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy v znení VZN č. 249, VZN č. 301 a VZN č. 331

Číslo VZN: 337
Dátum zverejnenia: 21.8.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 30.6.2009 do 31.5.2012
 

Popis:
VZN č. 337 bolo zrušené VZN č. 397.

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?