Mesto Trnava

VZN č. 343, ktorým sa vydáva doplnok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309 a č. 327.

Číslo VZN: 343
Dátum zverejnenia: 30.10.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 13.11.2009 do 1.1.2016
 

Popis:
novelizuje VZN 241

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová