Mesto Trnava

VZN č. 345 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

Číslo VZN: 345
Dátum zverejnenia: 17.12.2009
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2010 do 15.7.2016
 

Popis:
novelizované VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, ruší VZN č. 227, VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č. 270, VZN č. 282, VZN č. 286, VZN č. 296, VZN č. 305, VZN č. 308, VZN č. 323, VZN č. 325, VZN č. 333, VZN č. 338

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová