Mesto Trnava

VZN č. 349 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnavy na príslušný kalendárny rok.

Číslo VZN: 349
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2010 do 31.10.2010
 

Popis:
novelizované VZN 368

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?