Mesto Trnava

VZN č. 351, ktorým sa vydáva doplnok č. 9 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Číslo VZN: 351
Dátum zverejnenia: 16.12.2009
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2010
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová