Mesto Trnava

VZN č. 354, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnavy

Číslo VZN: 354
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 12.3.2010
 

Popis:
novelizuje VZN 315

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová