Mesto Trnava

VZN č. 356 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Trnavská brána

Číslo VZN: 356
Dátum zverejnenia: 3.5.2010
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.6.2010 do 31.12.2019
 

Popis:
ruší VZN 257

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?