Mesto Trnava

VZN č. 359, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358 o Územnom pláne mesta Trnavy a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnavy

Číslo VZN: 359
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 16.7.2010 do 15.7.2016
 

Popis:
novelizuje VZN č. 345

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová