Mesto Trnava

VZN č. 360, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava v znení VZN č. 357 a, ktorým sa ruší VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava v znení VZN č. 125

Číslo VZN: 360
Dátum zverejnenia: 2.7.2010
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 17.7.2010 do 18.4.2017
 

Popis:
novelizuje VZN 191, ruší VZN 78

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová