Mesto Trnava

VZN č. 364, ktorým sa vydáva úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava

Číslo VZN: 364
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 29.6.2010 do 11.11.2013
 

Popis:
úplné znenie VZN 191

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?