Mesto Trnava

VZN č. 368, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 349 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava.

Číslo VZN: 368
Dátum zverejnenia: 22.10.2010
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.11.2010 do 31.12.2010
 

Popis:
novelizuje VZN 349

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?