Mesto Trnava

VZN č. 373, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 241 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 262, č. 309, č. 327, č. 343 a č. 361.

Číslo VZN: 373
Dátum zverejnenia: 26.11.2010
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 7.12.2010 do 1.1.2016
 

Popis:
novelizuje VZN 241

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová