Mesto Trnava

VZN č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok

Číslo VZN: 374
Dátum zverejnenia: 26.11.2010
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2011 do 18.5.2011
 

Popis:
novelizované VZN 379, VZN 388

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?