Mesto Trnava

VZN č. 376, ktorým sa vydáva doplnok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 290 o zmluvných prevodoch majetku mesta v znení všeobecné záväzného nariadenia č. 344

Číslo VZN: 376
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 4.3.2011
 

Popis:
novelizuje VZN 290

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?