Mesto Trnava

VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnavy

Číslo VZN: 378
Dátum zverejnenia: 7.1.2019 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2019 do 1.1.2019
 

Popis:
ruší VZN 161, 167, 168, 219, 272, 273, 274, 275, 283, 302, 304, 306, 341, 353, 355, 362

 
 

Kľúčové slová