Mesto Trnava

VZN č. 379, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 374 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok

Číslo VZN: 379
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 19.5.2011 do 31.12.2011
 

Popis:
novelizuje VZN 374

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?