Mesto Trnava

VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy

Číslo VZN: 381
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.8.2011 do 1.1.2014
 

Popis:
novelizované VZN 389, ruší VZN 350 a VZN 369

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?