Mesto Trnava

VZN č. 383, ktorým sa upravuje cenník cintorínskych služieb pohrebísk na území Mesta Trnavy

Číslo VZN: 383
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.8.2011 do 19.10.2020
 
 
 

Kľúčové slová