Mesto Trnava

VZN č. 385, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

Číslo VZN: 385
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 23.9.2011
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258 a VZN č. 334

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová