Mesto Trnava

VZN č. 389, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

Číslo VZN: 389
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.12.2011 do 1.1.2014
 

Popis:
novelizuje VZN 381

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?