Mesto Trnava

VZN č. 390 o dani z nehnuteľností

Číslo VZN: 390
Dátum zverejnenia: 15.12.2011
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2012 do 1.1.2020
 

Popis:
Plné znenie VZN č. 390 aj s prílohami ruší VZN č. 346, VZN č. 370

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová