Mesto Trnava

VZN č. 391, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 225 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 391
Dátum zverejnenia: 15.12.2011
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2012 do 1.7.2018
 

Popis:
novelizuje VZN 225

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová