Mesto Trnava

VZN č. 395, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava

Číslo VZN: 395
Dátum zverejnenia: 16.12.2011
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2012
 

Popis:
novelizuje VZN 312

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová