Mesto Trnava

VZN č. 398, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava

Číslo VZN: 398
Dátum zverejnenia: 9.5.2012
 
Stav: platné
Platnosť: od 5.5.2012
 
 
 

Kľúčové slová