Mesto Trnava

VZN č. 399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

Číslo VZN: 399
Dátum zverejnenia: 29.6.2012 16:00
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.9.2012 do 3.9.2018
 
 
 

Kľúčové slová