Mesto Trnava

VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy

Číslo VZN: 400
Dátum zverejnenia: 3.7.2012 12:00
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.10.2012 do 31.5.2017 23:59
 

Popis:
novelizuje VZN 317, ruší VZN 8

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová