Mesto Trnava

VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava

Číslo VZN: 401
Dátum zverejnenia: 29.6.2012
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.8.2012
 
 
 

Kľúčové slová