Mesto Trnava

VZN č. 405, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

Číslo VZN: 405
Dátum zverejnenia: 1.10.2012
 
Stav: platné
Platnosť: od 12.10.2012
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385 a VZN č. 403

 
 

Kľúčové slová