Mesto Trnava

VZN č. 407, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností

Číslo VZN: 407
Dátum zverejnenia: 13.12.2012
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2013 do 1.1.2020
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 390

 
 

Kľúčové slová