Mesto Trnava

VZN č. 408, ktorým primátor mesta vyhlasuje úplné znenie VZN č. 390 o dani z nehnuteľností

Číslo VZN: 408
Dátum zverejnenia: 7.1.2013
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2013 do 1.1.2020
 

Popis:
ruší VZN č. 346 a VZN č. 370

 
 

Kľúčové slová