Mesto Trnava

VZN č. 411, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava

Číslo VZN: 411
Dátum zverejnenia: 13.12.2012
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2013
 
 
 

Kľúčové slová