Mesto Trnava

VZN č. 412, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 312 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Trnava v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 395

Číslo VZN: 412
Dátum zverejnenia: 22.2.2013 11:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 8.3.2013
 
 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová