Mesto Trnava

VZN č. 413, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.399, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

Číslo VZN: 413
Dátum zverejnenia: 22.2.2013 11:00
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.4.2013 do 9.4.2019
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 399

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová