Mesto Trnava

VZN č. 414, o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materských školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2013

Číslo VZN: 414
Dátum zverejnenia: 22.2.2013 11:00
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 8.3.2013 do 31.12.2013
 
 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?