Mesto Trnava

VZN č. 416, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 414 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2013

Číslo VZN: 416
Dátum zverejnenia: 19.4.2013
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 3.5.2013 do 31.12.2013
 

Popis:
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 414

 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?