Mesto Trnava

VZN č. 419, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 414 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2013 v znení VZN č. 416

Číslo VZN: 419
Dátum zverejnenia: 28.6.2013
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.7.2013 do 31.12.2013
 
 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?