Mesto Trnava

VZN č. 422, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404 a VZN č. 415 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

Číslo VZN: 422
Dátum zverejnenia: 26.9.2013
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 11.10.2013 do 15.7.2016
 

Popis:
novelizuje VZN č. 345

 
 

Kľúčové slová