Mesto Trnava

VZN č. 423, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

Číslo VZN: 423
Dátum zverejnenia: 12.12.2013
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2014 do 5.3.2015
 
 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?