Mesto Trnava

VZN č. 426, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku v znení VZN č. 134 a VZN č. 321.

Číslo VZN: 426
Dátum zverejnenia: 21.2.2014 13:00
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 10.3.2014 do 31.12.2020 23:59
 

Popis:
zrušené VZN č. 560 o verejnom poriadku

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová