Mesto Trnava

VZN č. 428, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení VZN č. 406

Číslo VZN: 428
Dátum zverejnenia: 7.1.2019
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2019 do 1.1.2019
 
 
 

Kľúčové slová