Mesto Trnava

VZN č. 429, ktorým sa ruší VZN č. 26 o sprievodcovskej činnosti na území mesta Trnava v znení VZN č. 62 VZN č. 321

Číslo VZN: 429
Dátum zverejnenia: 2.5.2014
 
Stav: platné
Platnosť: od 19.5.2014
 
 
 

Kľúčové slová