Mesto Trnava

VZN č. 436, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností

Číslo VZN: 436
Dátum zverejnenia: 2.12.2014
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2015 do 1.1.2020
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 390 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 407

 
 

Kľúčové slová