Mesto Trnava

VZN č. 437, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych daniach

Číslo VZN: 437
Dátum zverejnenia: 2.12.2014
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2015 do 1.1.2020
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 409 o miestnych daniach

 
 

Kľúčové slová