Mesto Trnava

VZN č. 439, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

Číslo VZN: 439
Dátum zverejnenia: 18.2.2015 15:00
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 5.3.2015 do 1.1.2016
 
 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?